Warmte-koude uitwisseling tussen gebouwen

WKO: Warmte Koude Opslag

WKO is synoniem aan een open bodemenergiesysteem. Een WKO slaat energie uit het gebouw en/of de omgeving op in de bodem – een aquifer (een waterhoudende zand- en/of kiezellaag). Aan bijna alle WKO’s wordt een warmtepomp gekoppeld, eventueel nog met een andere warmteopwekker, om de juiste temperatuur voor het gebouw te produceren. De aquifer geldt als bron voor de warmtepomp. Door het gebruik van de warmtepomp en passieve koeling bespaart u met een WKO-systeem tot wel 60 procent aan verwarmingsenergie en 80 procent koelingsenergie

Voor dit project was de onderzoeksvraag:

  1. Maak een model waarmee inzichtelijk wordt wat voor relatie er is tussen (1) energiegebruik [elektriciteit, gas en warmte/koude], (2) Omgevingscondities [temperatuur en relatieve vochtigheid] buiten, en (3) kenmerken van gebouwen?
  2. Lukt het om op basis van dit model zicht krijgen of er uitwisseling van koude en warmte mogelijk zou zijn tussen gebouwen?