Economische evaluaties

Tijdens de decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten ontstond steeds vaker de vraag wat we eigenlijk weten van de kosten, baten en kosteneffectiviteit van de inzet in jeugdzorg. Omdat hier nog niet echt kennis over was, en ik dit een intrigerende vraag vond heb ik me hierop toegelegd. Zodoende ben ik me gaan specialiseren in het inventariseren en duiden van kennis over economische evaluaties en aanverwante onderzoeken.

Ik ben geen rasechte HTA’er of gezondheidseconoom, wel heb ik voldoende kennis van zowel dit zeer specifieke werkveld, als ook de minder te modelleren praktijk waardoor ik van toegevoegde waarde kan zijn om beide ‘werkelijkheden’ recht aan te doen en mee te denken om zo bij te dragen aan uitkomsten op zowel de wenselijkheid als de betaalbaarheid van beleidskeuzes.

 

 

Een deel van de resultaten hiervan ziet u hieronder: