Literatuuronderzoek en tekstredactie

De basis van analyses ligt (idealiter) in het eerst inventariseren wat er al bekend is vanuit de literatuur. Hiermee krijg je een beeld van de achtergrond, en belangrijke belanghebbenden, de belangrijkste relevante concepten en (verschillen in) definities en operationalisaties hiervan en hoe duiding te geven aan mogelijke uitkomsten.
Ik heb zowel systematisch wetenschappelijk literatuuronderzoek gedaan, als ook verkennend literatuuronderzoek als basis voor beleidsonderzoek.
Alle bevindingen moeten vanzelfsprekend ook worden beschreven, samen gevat en toegelicht. Hiervoor heb ik rapporten geschreven, factsheets geschreven, maar ook samen met collega’s dahsboards gebouwd of webpagina’s.
Zowel voor literatuuronderzoek als tekstredactie kunt u bij mij terecht, evenals het meedenken over het (mee)bouwen en inrichten van dashboards of websites.