Systematische reviews

De basis van veel onderzoeksvragen is eerst een beeld krijgen van de kennis die er al is. Dit kan middels gesprekken, kwalitatief onderzoek, en kwantitatief onderzoek.

Om een beeld te krijgen van wat er al bekend is in de wetenschappelijke literatuur kan het zinvol zijn dit systematisch te onderzoeken. Dit doe ik graag, als een van de eerste stappen.

Een voorbeeld van eerder uitgevoerde systematische reviews is hieronder te vinden:

Rapport: Welke jeugdinterventies in Nederland zijn kosteneffectief?

Artikel kosteneffectiviteit van jeugdinterventies in Kind en Adolescent 13-2-2017

ZonMW rapportage Instrumenten voor het meten kwaliteit van leven en kosteneffectiviteit voor economische evaluaties

Measuring quality of life in youth mental health: Assessing quality of life in psychosocial and mental health disorders in youth: a comprehensive overview and appraisal of generic health related quality of life measures